majo@taneculice.sk 00421 907 065 716

Tanečný fitnes program

TANEC ULICE ®

Je tanečný fitnes program, ktorý spája cvičenie s vlastným telom a tanec. Vyskúšate si prvky ako Locking, Funky, Popping, Electric bogie ale aj Latino či prvky párového tanca. Pohyby som prepracoval a zjednodušil do podoby, tak aby boli prístupné i bežným ľudom z ulice. Je to dynamické tanečné cvičenie v trvaní 60 minút. Zapája telo (svaly, šlachy) aj ducha (kreativita). Pre aktuálne informácie, kde trénujeme si pozri rozvrh.