majo@taneculice.sk 00421 907 065 716

Tancovanie s publikom

Animácia

Pohybujem sa priamo medzi divákmi na parkete, v kruhu, či v strede davu. Vtipným a zábavným spôsobom zapojím divákov do deja. Naučím ich jednoduché pohyby a tancujem s nimi. Všetci ideme spolu do interakcie, pochytáme sa za ruky a komunikujem cez pohyb. Vytvárame spoločnú tanečno-improvizačnú show. (30minút) Diváci sa zabavia a zatancujú si. Aj takto môže vyzerať  vaša tanečná animácia.

tancovanie s divákmi