majo@taneculice.sk 00421 907 065 716
2# journey to Locking: California LA
December 3, 2021
0

Locking

Je to tanec, ktorý sa vyvinul v 60-70 tich rokoch ešte pred disco érou. S polu s Electric boogaloo je to jeden zo zákaldných kameňov hip-hopu. Lockingom sa do svojich choreografií išpiroval John Travolta alebo ale aj Michael Jackson. A práve s taḱymito ľuďmi pracoval samotný Shabba-doo (Adolfo Quiñones) hviezda kultového filmu Breakin’ 1,2 a Lambada. Člen prvej lockingovej skupiny “THE LOCKERS” Tanečník, choreograf, producent, herec a spisovateľ. Tento človek vo mne objavil talent a dal mi možnosť študovať tanec priamo u zakladateľov. Breakin 1
Cítim sa ako vo filme Kung-fu, kde novic odchádza do hôr na výcvik, kde ho jeho majster nepustí skôr ako sa stane samostatným pokojným bojovníkom. Preto som poctený, že Shabba-doo si ma vybral. Dozviem sa o histórii pouličného tanca spoznám starých otcov hip-hopu. Žijúce legendy.

Tréningové metódy Shabba-doo patria medzi najťažšie na svete. Avšak je pravdou, že vyprodukoval najlepších tanečníkov Lockingu a Waackingu (Shway) na planéte. Bude to jazda. Mojou misiou, je naučiť sa skutočný Locking priamo od zdroja a priniesť tieto čisté znalosti do Česko-Slovenska a blízkeho okolia. Kde budem plne kompetentný tento tanec ukazovať, posudzovať ale i učiť.

Táto cesta je pre mňa výzvou a preto som nič nenechal na náhodu. Svoju imunitu som tri mesiace podporoval Zeleným Jačmeňom a Goji. Už dlhšiu dobu sa venujem duchovnému rozvoju a zdravej výžive preto som sa rozhodol pri intenzívnych tréningoch vytestovať moju obľúbenú stravu, potravinové doplnky, krémy ale i esenciálne oleje. Postupne na tomto blogu budem prinášať svoje názory a testy. Môj tréningový program bude veľmi intenzívny, každý ďeň aeróbne aktivity na ktoré som neni zvyknutý. Na zvládanie veľkého fyzického náporu na telo a svaly som si zaobstaral nasledovné čisto prírodné a raw doplnky z Čiech. Ďakujem firme vitalvibe.eu korá bola ochotná venovať mi tieto doplnky na podporu môjho zdravia a výkonu počas pobytu v LA. –  Majo (2014)

článok ako som ho spoznal tu:

 

 

 

Dokument

– zostrihaný 7 rokov neskôr v roku 2021

 

LOCKING (EN)

It’s a dance that evolved in the  60-70’s even  before the disco era .Together with Electric boogallo is on of the basic components of modern hip-hop today. Michael Jackson or John Travolta danced locking too. They incorporated this dance into their moves. I am very happy too meet one of the legends alone. I am meeting the Shabba-doo. Dancer, teacher, choreographer, psychologist, actor, writer, producer and a human. He is walking in his Hollywood schuss since his 16. He starred in the cult movie Breakin 1,2 or Lambada. He is the founding member fo the first locking group “THE LOCKERS”. This man sees talent in me. he gave me an opportunity to train direct in Los Angeles with the founding members of the true street-dance. I will learn all of the history behind I will meet the godfathers of Funk.
I feel like in the kung-fu movie. A rookie is meeting his master deep in the mountains and he won’t let him go until he’s finished. So I am on my way to became a peaceful warrior. I am honored, that Shabba-doo has chosen me.
Training Methods of Shabba-Doo are among the toughest in the world. However, it is true that he produced the best Waacking & Locking dancers on the planet. It will be a ride. My mission is to learn real Locking directly from the source and bring this knowledge into Slovakia, Czech Republic and to the surrounding area. Where I will be fully competent, this dance show, but also teach later on.
This trip is a challenge for me and why I left nothing to chance. I have supported my immunity system tree months with a Green Barley and Wolf-berry. For some time I focus on spiritual development and nutrition so I decided during this intense life experience to test my favorite food, nutrition supplements, creams as well as essential oils. Gradually this blog I will bring their views and tests. My training program is very intensive, daily aerobic activity that I have not used to do. To cope with the large physical pressure on the body and muscles, I enlist the following all-natural supplements and raw from the Czech Republic. Thanks to company vitalvibe.eu was willing to pay me these supplements support my health and performance while in LA.

ch of my preparations before, I will publish another article after arriving in the United States. I thanked  especially Dominika and all the supporters and fans. Without you, this trip would not be possible. With love Majo (2014)

 

Reč: cesta do ameriky

Slovenskí toast masters:  @Kalab, Bratislava 2017
 

 

Leave a Reply