majo@taneculice.sk 00421 907 065 716

2% z dane

Chceme aj naďalej tancovať, venovať sa deťom a rozvojovým aktivitám podporuijúce pohyb a kreativitu. Verím, že tanec posúva ľudí dopredu po fyzickej, psychickej ale aj spirituálnej rovine. Tancu sa venujem od svojich 16tich rokov. Pomáham ľuďom tancovať, lebo verím, že tanec vytvára v živote príležitosti. Príležitosti spoznať nových ľudí, lásky, získať prácu, priateľstvá a cestovať. Všetko dobré, čo sa mi v živote stalo, sa mi stalo cez tanec. Venovaním tvojích 2% podporíš náš sen a moje celoživotné poslanie. Ďakujem za zdieľanie.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Tanec Ulice, budete potrebovať nasledovné formuláre

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Sumu si vypočítate ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov ktoré vám spravil zmestnávateľ v bode 1.
  3. Najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska. Pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je aj formulár, ktorý nám dá zamestnávateľ –  ukážja tu: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

 

Tanec Ulice
Adresa: Jasovská 43, 85107 Bratislava
IČO: 50190563
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK9883300000002301006333 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)